canyon prescott e

The Grand Canyon, where Prescott College students often do field studies.